български english руский

Библиотека "Искра"

Намира се в сградата на центъра. Заема водещо място сред библиотеките в страната с изключително богатия си по съдържание книжен фонд от 301 837 тома библиотечни документи - книги, нотни издания, грамофонни плочи, аудиокасети, диафилми, диапозитиви, репродукции и периодични издания. Притежава и уникални фондове - ръкописи, около 400 заглавия в близо 800 тома старопечатна книжнина, редки и ценни издания, създавани и разпространявани между Х и ХIХ век. Тук се съхраняват 16 много ценни ръкописа, най-старият от които е "Апостолски текст" от книжовника Деян, написан върху пергамент; "Цветен триод" от ХVI (или 18 век??) в. (копривщенски ръкопис); "Часослов" от ХVII в.; Коран, издаден в Одрин през 1813 г., и др.


Цветен триод (Копривщенски ръкопис)

Голям е делът на учебниците и учебните пособия - "Рибен буквар" от Петър Берон, "Аритметика или наука числителна" от Христаки Павлович, "Болгарска граматика" от Неофит Рилски, "Славеноболгарское детеводство" от Неофит Бозвели и др. Художествената литература е представена от "Райна княгиня болгарска" от Йоаким Груев, "Беатриче Ченчи" от Димитър Блъсков, "Две приказки за слантите жени" от Станка Никулица и още много други. Библиотеката разполага с първите издания на оригинална художествена литература - "Горски пътник" на Георги Сава Раковски, "Нова песнопойка" на Петко Рачов Славейков, "Криворазбраната цивилизация" на Добри Войников, "Иванко" и "Нещастна фамилия" на Васил Друмев, стихотворенията на Христо Ботев.

От периодиката особено ценни са вестниците "Български книжици", "Зорница", "Българска старина", "Дунавска зора", "Гайда", "Български глас".

Интерес представляват и книгите на гръцки език. Ръкописът "Увод във всемирната история за начални училища", създаден от неизвестен автор през 1815 г., е притежание единствено на библиотека "Искра".

В централната библиотека и нейните пет филиала се обслужват средно годишно шест хиляди различни категории читатели. Посещенията средно на ден са 300. Освен това библиотеката урежда витрини, кътове, изложби, организира срещи с творци на литературата и изкуството, извършва справочно-библиографска и информационна дейност - издава библиографии, прави устни и писмени справки, поддържа богат справочен апарат от каталози и картотеки.

До този момент е автоматизирано инвентаризирането на придобитите библиотечни документи. Техниката - компютър с принтер, е получена като дарение от фондация "Отворено общество". Амбицията е да се продължи с автоматизирането на всички работни места, които ще бъдат включени в локална мрежа. При реализацията на НАБИМ в библиотека "Искра" ще се допълни системата от база данни в национален мащаб.

зареждане
Зареждам... Моля изчакайте!