български english руский

Библиотека "Искра"

Библиотека 'Искра' Общинската библиотека "Искра" е водеща в Казанлък и региона. Създадена е 1860 г., като нейната история е тясно свързана с възникването и развитието на едно от най-старите читалища в България - Народно читалище "Искра". Библиотечният фонд се състои от 300 000 книги, нотни издания, грамофонни плочи, диапозитиви, диафилми, репродукции, аудиокасети, CD и DVD дискове и периодични издания. Библиотеката притежава уникални ръкописи, старопечатни книги, редки и ценни издания. Особено интересни са 16-те ръкописа, най-старият от които ("Апостолски деяния") е върху пергамент и е от XVI в. Над 400 са заглавията на книгите и периодиката, включени в старопечатния фонд. Основните библиотечни дейности са компютъризирани (инвентаризиране, движение на библиотечния фонд, аналитично описание на статии в периодичния печат, аналитично описание на статии в областта на изкуството, обслужване на читателите). Всички компютри са свързани в локална мрежа. Предлагат се услуги по Интернет. Читателите ползват фондовете на библиотеката у дома си и в специализирани читални, като обслужването им е диференцирано и се извършва в отделите "Заемна за възрастни", Детски отдел, Отдел "Краезнание", Отдел "Изкуство", "Обща читалня", Справочно-библиографски отдел и в четири филиала. Централната библиотека и филиалите й имат годишно по около 70 000 посещения , при които се ползват по около 170 000 библиотечни единици. Освен това библиотеката е включена в националната мрежа за междубиблиотечно книгозаемане. Общинска библиотека "Искра" развива изключително разнообразна културна дейност, като представяне на нови книги, изложби, краеведски четения, и др.
зареждане
Зареждам... Моля изчакайте!