български english руский

Карта на маркираните тур. пътеки в Сърнена Средна гора

Кратко описание на маркираните маршрути между с.Бузовград , с.Розово, с.Кънчево, с. Ръжена и с. Ягода

2.1. С.Бузовград-Мегалит Бащин камък /Бубакая (пряк път-1ч.). Денивелация 200м. Зелена маркировка-Х1.2006 г. Тръгва се от началния стъб, южно/Ю/ от авт. спирка в центъра на с.Бузовград, по пътя за Средногорово, След канала се завива на Л в ул."Чудомир". След долчето-на Д по ул."В.Пеева", до края на селото /10 м./. Тук се събират зелената и червената /на екопътеката//маркировки и са заедно до Мегалита и жълтата маркировка /за Мъжкия камък/. После на Л, до голяма пътека, с няколко раздвоявания, с почти постоянно изкачване, се стига до разклона за Мъжкия камък, в Д /жълта маркировка/. Направо се минава покрай Терзиевия водолей /35 м./ и след /15 м./ се стига до Люляковата поляна /с пейки/. На Л със зелено и синьо са пътеките за язовира, с.Средногорово, с.Розово, с.Кънчево, Крепостта Бузовград. На 3, по жълта пътека, през ниска горичка за /10 м./ се пристига до Мегалита Бащин камък /Бубакая, Врата на богинята Майка /Грамадни валчести камъни, с прозорец към Мазалат. Това е древно астрономическо съоръжение, отпреди ВОООг. пр. н. е./, с което се е сверявал тракийския календар (по лятното слънцестоене)/.

2.2. С.Бузовград-Крепост Бузовград/през Мегалита (1ч.30м.). Денивелация 220м. Зелена маркировка -XI.2006 г. и синя маркировка - V.2005 г. По маршрут 1 се отива до Люляковата поляна /50мин./. Оттам, по синята пътека(3)-на И и в Л от разклона, през ниска гора, до билно пътче /20 м../, в Л , до голям камък, в Д. На С има каменно струпване, подобно на Мегалита /5мин./. С леко спускане на С-И и после на С се достигат останките /западната част/ на Крепостта Бузовград /5мин./. Покрай стената се слиза на Ю-И в дол и по стар път, на И се стига до плосък връх, на който личат останки на зидове от източната част на крепостта /1 Омин./. Оттам, за 40 м. се стига до с.Бузовград.

3. С.Бузовград-крепост Бузовград /Бузово кале- Мегалит (1ч. ЗОм.) Денивелация 21 Ом. Синя маркировка-!У.2006г. Тръгва се от началния стъб, Ю от авт.спирка в центъра на с.Бузовград, по алеята на градинката, в Л по мостче, после в Д, на Ю до канала, в Л ,край него до мост , в Д, през него , на Ю .покрай гробищата, завой на И , край оградени места, поляна, влизане в гора, поляна, над могила /15мин./, влизане в гора, през долче, изкачване, завой на И, стига се до долче с пресъхнал извор/15мин./. Изкачване до източната част на крепостта, с останки на зидове /1 Омин./. После на 3, по трасето на крепостния път, през дол и срутени камъни се стига до западните стени на крепостта Бузовград /10мин./. Слизане до малко седло, после вдясно, на 3, изкачване до куп валчести камъни, на Ю и на И до разклон /20мин./ в Д, до полянка с маркировъчен стълб и на 3 до Люляковата поляна/1 Ом./.На 3 жълто(5)за 10 м./ се стига до Мегалита.

Крепост "Бузовград" ("Бузово кале")
Останките на крепостта са разположени в северните склонове на три средногорски връхчета, на 2 км юго-източно от с.Бузовград. Крепостните стени са разрушени почти напълно. В най- високата част личат стени на наблюдателна кула. В източната част има разкопани основи на сгради. Зидарията е от помени камъни , споени с бял хоросан, смесен с парчета от тухли и цигли. Намирани са монети от Константин Велики(306-337 г.н.е), части от ранно-византийска керамика (тънкостенна, сиво-черна У-У1 векот н.е.) и от Второто българско царство-.-ХН_Х1Ув. Крепостта е охранявала пътя и прохода към с. Казанка, в южните склонове на Средна гора. Отблъсквала е удари от север и възможни настъпления откъм Старозагорското и Пловдивското поле към Казанлъшкото. Южно от крепостта, в местността Черковищата, са намерени основи от две църкви. В местността Суваткруша са открити следи от старо селище и некропол.

4. Разклон Дъбовете-/Разклон Средногорово-Бузовград-Синята река/-Мегалита (50м.) Синя, зелена, жълта маркировка-XI.2006 г. От разклона на И ,по асфалтов път/1 Ом./се отделя чер път в Л. Покрай ограда, след /20м./ се стига разклон. Завива се на Л по зелената маркировка/7/ и за /10 м./се отива на Люляковата поляна и след/10м./ по жълтата маркировка(5) до Мегалита.

5.1. С.Бузовград Мъжкият камък-Мегалита (1ч.)Денивелация 200м. Зелена и жълта маркировка(5)/. По маршрут (2) до разклон,в Д/25м./ по хоризонтал, през долче, се изкачва билце, на което е забележителния Мъжки камък /15 м./.От там, на СИ, - Мегалита/20 м./.

5.2.С.Бузовград /покрай мегалита/-Мъжкият камък (1ч.10м.) Денивелация 200м. Зелена.жълта маркировка-XI.2006 г-III.2007г. По маршрут (2)/зелено/, се отива до Люляковата поляна /50м./ и на 3 /по жълта маркировка(б) се стига до Мегалита/10 мин./. На ЮЗ, за/10 м./ се слиза на скалата Мъжкия камък. Оттам, за 35 мин.се стига в с.Бузовград

6.С.Бузовград /покрай мегалита и Люляковата поляна-Мъжкият камък-с.Бузовград (1ч.55м.). Денивелация 200м. Зелена,синя,зелена,жълта,зелена маркировка-XI.2006 г. III 2007г. По маршрут (2)/зелено/ се отива до Люляковата поляна /50м./.От там по зелената пътека(7)-на И и в Д от разклона,през ниска гора,край обрасъл паралелипипеден камък, до ограда/10 м./, в Д /по синя маркировка-(4)/ , по обрасъл път .покрай оградата до разклон/5мин./, в Д. По зелена маркировка(6), по старо пътче, за 15 мин. се стига огромния Мъжки камък. От там /по жълто-(5)/се слиза на С, през долче и до разклон/15 м./ и по зелената пътека(2)- до с. Бузовград/20 м./.

7.1.С.Бузовград-с. Розово/покрай мегалита и връх Руй (Зч.40м.). Денивелация 220м. Зелена маркировка-Х1.2006 г. По маршрут (2) /зелено/ се отива до Люляковата поляна /50м./. Оттам по зелената пътека(7)-на И и в Д от разклона,през ниска гора, завой в Д, до ограда/15 м./, в Л , по обрасъл път , покрай оградата, до старо пътче,в Л/20 м./ с лек наклон на Ю-И до обраслата поляна Правия път/Доуруолу/25м./в Л, по коларски път/жълто-(12) и синьо-(10)/ покрай Ловната хижа /за 50м./ се слиза в с.Розово.

На Ю-И, без маркировка, по коларски път , покрай паметника на Станьо Колев ( починал през 1952 г.от бомба, помислена за празна, и хвърлена от ловци в горящ огън на това място) /15м./, се стига до разклон и зелената маркировка за с.Кънчево и с.Розово, северно от вр.Руй /15м./.

На Ю-по зелената маркировка, с леко изкачване по изровени , разклоняващи се пътища се стига до оградения с метална решетка паметник на Иван Коев , починал през 1992 г.от сърдечен удар на това място /20м./. Нагоре по билото/жълто-(14), през вр.Руй/се слиза на полянката Голеша/40м./и на пътя от Кънчевоза Синята река-(13). На И(7), с лек спускане-до Казанската нива. Там е разклона за с. Розово/20м./, Казанка/ВЛ/ и с. Кънчево в Л и после в Д/. В Д по камионен път (11), се слиза в Розово.

7.2. С.Бузовград /през крепостта/-с.Розово (с. Кънчево) покрай връх Руй (4ч. 50м.) Денивелация 250м. Синя,зелена и жълта маркировка -Х!.2006г. По маршрут (3) /синьо/ се отива до Люляковата поляна /1.20м./.Оттам, по зелената пътека/маршрут (7)/-до разклона за с.Розово в м.Казанската нива /Зч.1 Ом./ .До с. Розово-(11)/50м./. За Кънчево-на И/жълто-(15)/-до с. Кънчево.

7.3. С.Бузовград-с. Кънчево /покрай мегалита и връх Руй/ (4ч.25м.). Денивелация 250м. Зелена и жълта маркировка-XI.2006г. По маршрут (2)/зелено/ се отива до Люляковата поляна /50м./. Оттам по зелената гътека/Маршрут(7)/-до разклона за с.Розово в м.Казанската нива и на И /жълто-(15)-дос. Кънчево.

8. Разклон за крепостта "Бузовград"-с.Розово (1ч.20м). Денивелация 200м. Жълта маркировка-V.2007 г. От разклона-на И, през обрасли поляни, с камъни, се слиза до борова гора /40м./, и през нея, по коларски път-до СЗ край на с.Розово.

9. С.Розово-вр.Байрака-Ловна хижа (1ч.20м). Денивелация ЗООм. Жълта маркировка - V.2007 г.
От автобусната спирка в центъра на с.Розово, покрай читалището, по ул.Тоза", през моста на канала , по ул."Роза", преди гробищата/за 10м./, в Д, на З, по път и пътека, през Местените камъни/за 20м./, Сованлъка /за 10м./ се изкачва вр.Мали Байрака(654м н.в.) /за 20м./. След спускане на Ю се стига Ловната хижа /за 20м./ и до с.Розово по синята маркировка /за 20м./.

10.1. С.Розово-Ловна хижа (50мин.). Денивелация 150м. Синя маркировка-Х!.2006г. От автобусната спирка в центъра на сРозово /синьо/, покрай читалището, през моста на канала, по ул."Роза"от И страна на гробищата /1 Ом/, през Мостова река, по коларски път, покрай борова гора на Ю, от Л на Мечата река, под ел.жици, до разклон/20м./. В Д .нагоре, после в Л , елек наклон, на Ю, се стига до наклонена поляна Мишова нива сЛовната хижа на Розово в горния край/20м./.

10.2.С.Розово-Ловна хижа-с. Кънчево/покрай връх Руй (2ч. ЗОм.). Денивелация 250м. Синя (10), жълта (12), зелена (7), жълта (15) маркировка-Х1.2006Г.

10.3. С.Розово-с. Бузовград /покрай Мегалита (Зч.). Денивелация ЗООм. Синя(10),жълта(12),зелена(7)маркировка-XI.2006г.

11. М.Казанска нива -с. Розово /1ч.5м./, Денивелация 250м. Жълта маркировка -Х.2006 г. От разклона зае. Казанка, на С по камионен път (11) и преки пътеки се слиза в дол /20м./. Прзз дъбови и борови гори, се минава през изоставени ниви и поляни /Баликов дрян/, и край пресъхнала чешма, през Меча река и през Мостова река, покрай гробищата/50м./, се влиза в Розово/15м./.

12. Разклон за Ловната хижа и с Розово -Поляна Правия път /Доуруолу/ 45м./Денивелация 180м.Жълтамаркировка-X.2006г.
От разклона за Ловната хижа и с Розово/Орех-в Л, по коларски път, покрай рекичка, изкачване със серпентина до плоската обрасла седловина Правия път.

13. Полянката Голеша -Синята река-Разклон Бузовград-Язовир Копринка ("Дъбовете") /2ч.1 Ом./. Денивелация 350м. Зелена маркировка-Х1.2006 г.
От Полянката Голеша, на 3 и после на С3,слизанне в Синята река, край съборен овчарник /1ч.20м,/ покрай язовираи постройки/20м./, през мост/5м./, изкачване до Дъбовете/25м./.

14. Паметник на Иван Коев- полянката Голеша /35м./. Денивелация ЮОм. Жълта маркировка-П.2007г. ОтПаметника-нагорепобилото/жълто-(14)/-за/15 м./ се стига първенеца на Розовска Средна гора-вр.Руй /812м.н.в./. На Ю-И от върха/1 Ом./, на обрасла поляна, са паметниците на Кольо Иванов Колев , участник в Септемврийското въстание След разгрома, се е укрил на върха, където е сложил край на живота си на 21.9 1923 г. По зеления северен обиколен път-(7), за ,/1 Ом./ се слиза на полянката Голеша/35м./.

15. М.Казанска нива-с.Кънчево (1ч.50м.), Денивелация ЗООм. Жълта маркировка-Х1.2006 г. От Казанска нива покрай гористия вр.Каръковото /10м./-отбивка-Ю е на/1 Ом./ от пътя- се стига превала за Кънчево и ограда,/30м./ Камионният път плавно слиза из смесени гори, край пчелин/40м./.и голяма борова гора до кънчевските ниви и на И край водоем/20м./. На С по ул."Възраждане" за/ 5м./се стига до площада и за още /5м./. до автобусната спирка на с.Кънчево.

16. С.Кънчево - вр.Асанов камък (1ч.). Денивелация 260м. Зелена маркировка - II.2007 г.
От площада, на ЮЗ, по ул."Първи май", покрай църквата, се стига до края на селото. В Д, покрай дворове, до чер път, в Л, край дол. След ЗООм .се пресича дола и се влиза във вилната зона. На ЮЗ, след последната вила /20м./, през боровата гора -изкачване, завой в Д, през широколистна гора, в Л и после, в Д. Излиза се на обрасла върхова поляна, с големи камъни /Малък Асанов камък-20м./. В същата посока, през гора и люляци, покрай стърчаща скала, се изкачва Големия Асанов камък /20м../. Хубава видимост. Оттам, на югозапад, се стига до пътя от с.Кънчево за с.Розово /20м./.

17.1. С.Кънчево-крепост Градището(1ч.ЗОм.).Денивелация 200м. Синя маркировка - XI.2006 г. От автобусната спирка за /5м./ се отива на площада.На Ю ,по ул."Възраждане", се стига до водоем/5м./. В Л, покрай сграда и водолей /5м./ се минава на И от дола. Нагоре, през изоставени ниви и борова гора/15м./, се завива в Д и после в Л-нагоре до седловина/20м./. (На Ю и после на ЮЗ може да се излезе на пътя за с.Розово/25м./). На 3 се изкачва връх Градище, минава се през разрушената стена на крепостта и през остатъци на основи на постройки се стига до най-високата , панорамна част. /20м./.

Крепостта "Градище" ("Калето ")
Намира се на 3 км, Ю от с. Кънчево. Охранявала е прохода, водещ от Търново към с.Борилово и Стара Загора. Крепостните стени, с дебелина до 2,8 метра, са имали неправилна многоъгълна форма. Зидарията е от помени камъни, споени с бял хоросан. Общата площ на укрепеното пространство е 10 дка. Предполага се , че е изградена през III-IV век от н.е и е използувана през Второто българско царство-ХII-XIVв. В близост до Градището е Марковата плоча с размери 0,5x1,2 метра, с отпечатък на Кралимарковата стъпка./поАл. Попов/

17.2. С.Кънчево-с. Розово/покрай връх Руй /. (2ч. 20м.). Денивелация 200м. Жълта(15), (11), Синя(10); (17)-маркировка-XI.2006 г. От автобусната спирка за /5м./ се отива на площада. На Ю, по ул."Възраждане", се стига до водоем /5м./ (7). В Д и след 100 м в Л ,по камионен път, през борова гора, се минава покрай пчелин /30м./. С продължително изкачване се пристига до Вилния път, край ограда/20м./. В С-З посока се минава на С от вр.Каръковото/20м./(за 10 м. може да се изкачи) и след /10м./ се достига Казанската нива и разклона за Казанка, Бузовград, Розово (15). По маршрути (11) и (10) за /50м./ се слиза в с.Розово

17.3. С.Кънчево-с. Бузовград /покрай връх Руй (Зч.ЗОм.) Синя, жълта, зелена маркировка-XI.2006 г. По маршрути (17) и (15), за Лч.ЗОм./ се достига Казанската нива. По зелената маркировка (7), на 3, след /15м./ е полянката Голеша и разклонът за яз.Синята река/1ч.40м./ и превала Дъбовете (2ч.10м.) зелено-направо. За с.Бузовград се свива в Д и след/50м./се стига паметника на Ив.Коев. След /20 м./ по Друма, се слиза на поляната Правия път /Доуруолу/ и след/1 ч.35м./се слиза в с.Бузовград.

18. Правия път - Синята река (45м.) Денивелация 120м. Жълта маркировка-.IV.2007г.

19. С.Ръжена-с.Кънчево (2ч.10м.) Денивелация 250м. Зелена маркировка-.IV.2007г. От автобусната спирка, на Ю до водохващанет /20м./, през реката, на ЮЗ, изкачване през поляни и гора до ограда и вр.Буслужа (470м н.в.) /20м./ .На 3 -слизане през гъста гора в дол/1 Ом./ и възлизане на поляна, долче15м./,гора, изоставени ниви, гора, преминаване през река(Ереклидере)/ЗОм./.Изкачване до просторни поляни,през камионен път ,покрай пчелин, до водолей /15м./.На ЮЗ, край големи камъни /1 Ом./ по поляни се слиза в Каменната река (Каялдере), до пътеката към крепостта (синя) /10м./, край чешма и къщичка. По пътче, до водоем /5м./ и на С по ул."Възраждане" за /5м./се стига до площада и за още /5м./до автобусната спирка нас. Кънчево.

20. С.Ягода-с.Ръжена (2ч.50м.) Денивелация ЗООм. Зелена маркировка-.IV.2007г. От Автогарата, на ЮЗ, покрай църквата, под надлез, през рекичка, до разрушената ЖП спирка, Ягода/20м./. През линията, на ЮИ, по горски път, завой на ЮЗ, покрай остатъци от средновековна крепост/в Д-40м./. След 20м., в Д, по обрасла пътека, покрай ограда се стига вр.Виден /603 м.н.в./, с вишка. Слиза се на 3 /1 Ом./, после по коларски пътища, на ЮЗ-спускане до редколесия, поляни и електропровод /1ч./ до водохващането и по пътя, покрай Селската река, до центъра и автобусната спирка на с.Ръжена/20м./

зареждане
Зареждам... Моля изчакайте!