български english руский

Родна къща - експозиция "Ненко Балкански"

Експозицията съдържа подбрана част от дарение на сестрата на твореца, разположена в три стаи на къщата. След смъртта на професор Ненко Балкански през 1977 година, в желанието си да популяризира огромния му принос в художествената култура на България, Казанлъшкото общинско ръководство реставрира неговата родна къща. През 1981 година неговата сьпруга Лиляна Балканска дарява на Художествена галерия - Казанлък 267 живописни творби и 1271 графики и рисунки на своя съпруг. Следва строеж на изложбена зала в реставрираната къща и през 1991 година родната къща-експозиция "Проф. Ненко Балкански" е открита за посещение.

Експозицията съдържа подбрана част от дарението и е разположена в три стаи на къщата, където са показани 13 творби, свързани с дома и семейството, а в приземния етаж - 38 рисунки и графики. В изложбената зала могат да се видят 55 творби на Ненко Балкански от различни творчески периоди. Родната къща-експозиция "Проф. Ненко Балкански" е филиал на Художествена галерия - Казанлък.

зареждане
Зареждам... Моля изчакайте!